Buurtvereniging Hoogveld

Buurtvereniging Hoogveld heeft als doel de contacten tussen de bewoners van Hoogveld te bevorderen. Dat doet zij door activiteiten op buurtniveau te organiseren en activiteiten op straatniveau te ondersteunen. Activiteiten van de vereniging zullen vaak open staan voor alle buurtbewoners, maar leden van de vereniging krijgen een (financieel) voordeel of voorrang.

Iedereen die een levendige buurt met activiteiten voor haar bewoners ondersteunt, zou lid moeten worden van de buurtvereniging. Een leuke bijkomstigheid is dat het ook nog eens (financiële) voordelen oplevert bij deelname aan de activiteiten.

De contributie van de buurtvereniging is op dit moment vastgesteld op €15,- per jaar. Voor dat bedrag genieten alle huisgenoten van het lid dezelfde voordelen van het lidmaatschap.

Door inschrijving machtigt u Buurtvereniging Hoogveld, om jaarlijks de contributie van de Buurtvereniging, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering, af te schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
* geeft verplicht aan
( ) -
Email Marketing Powered by Mailchimp